Rodinné a komunitní centrum Paleček
a Dětská skupina RKC Paleček

Rodinné a komunitní centrum Paleček

Poskytujeme bezpečné a stimulijící prostředí pro rodiny s dětmi.